2009 Стефан и Емилия – 8 години Планета ТВ

2009 Backstage Стефан Илчев и Емилия

2009 Стефан и Елеонора готвят