2008 Мис и Мистър УНСС 2007

2008 MAD Secret Concert

2008 EuroPop 2008